PROJEKTY

Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia w dobie kryzysu dzięki

uruchomieniu produkcji innowacyjnych automatycznych urządzeń do bezkontaktowej dezynfekcji rąk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności firmy poprzez zasadniczą zmianę profilu jej działalności, wzrost zatrudnienia oraz konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów - automatycznych bezdotykowych urządzeń ochronnych i prozdrowotnych. W toku realizacji projektu nasze przedsiębiorstwo pozyskuje odpowiednie urządzenia niezbędne do prowadzenia złożonego procesu technologicznego - kupujemy specjalistyczne maszyny i urządzenia, które wykorzystujemy do produkcji innowacyjnych automatycznych urządzeń do bezkontaktowej dezynfekcji rąk.

 

W efekcie realizacji projektu nastąpi zasadnicza zmiana profilu funkcjonowania firmy oraz podniesie się poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, co nastąpi w efekcie dostosowania się do sytuacji rynkowej dzięki uruchomieniu samodzielnej produkcji innowacyjnych automatycznych urządzeń do bezkontaktowej dezynfekcji rąk SteriMedic. Zakład poprzez zakup specjalistycznych urządzeń zagwarantuje poprawę warunków pracy i stanu BHP w ramach procesu produkcyjnego nowych produktów. Projekt, poprzez wdrożenie nowoczesnych maszyn, przyczyni się do oszczędność materiałów i surowców oraz zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, propagując tym samym proekologiczne wzorce takie jak poprawa efektywność energetycznej w sektorze MŚP.

 

Wartość projektu: 1 116 838,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 758 668,54 PLN

 
pasek_logotypów (1).jpeg
SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19
 
 
 
Właścicielem strony internetowej jest przedsiębiorstwo KLAJA-BRACIA ŚWIAT CARAVANINGU S.C. MACIEJ KLAJA, MATEUSZ KLAJA

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz